สำหรับคนที่มีเว็บไซต์หรือกำลังจะสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นั้นควรเรียนรู้ศึกษาข้อดีและข้อเสียของ WordPress ก่อนตัดสินใจ
** ในคลิปผู้นำเสนอจะพูดว่า “ข้อเสียของ WordPress” ซึ่งหมายถึงข้อควรระวัง **

คลิปนี้จะนำเสนอ 8 ข้อควรระวังสำหรับเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และรับทราบเพื่อให้เกิดการเตรียมตัวรับมือหรือป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการออนไลน์เว็บไซต์

สนับสนุนช่อง
LINE Sticker สาย DEV :

สนับสนุนซื้อ Sticker LINE โปรแกรมเมอร์ ก๊าบ ก๊าบ
ได้ที่ link นี้
#wordpress #เวิร์ดเพรส #ข้อควรระวัง
#ขอควรระวงสำหรบเวบไซตทสรางดวย #WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *