PAY WP dla WooCommerce Best WordPress plugin

PAY WP dla WooCommerce

Description

Szukasz bezpiecznych i szybkich p?atno?ci online dla Twojego sklepu na WordPressie?

To pierwsze polskie p?atno?ci stworzone specjalnie na potrzeby u?ytkowników WordPressa i WooCommerce.

PAY WP to niezawodny system p?atno?ci internetowych, stworzony specjalnie na potrzeby serwisów zbudowanych
w oparciu o WordPress i WooCommerce.

Mo?esz z niego korzysta? bez wzgl?du na to, czy dopiero uruchamiasz sklep, czy masz go ju? jaki? czas i chcesz zmieni? swojego dotychczasowego operatora p?atno?ci online.

PROSTA KONFIGURACJA

Zajmie Ci nie wi?cej ni? 5 minut i nie sprawi ?adnych trudno?ci – nawet je?li nie masz technicznego przygotowania.

LICZNE INTEGRACJE

Mo?esz udost?pni? swoim klientom najpopularniejsze metody p?atno?ci, od szybkich przelewów, przez BLIK, po Google Pay i Apple Pay oraz p?atno?ci kart?.

PE?NE BEZPIECZE?STWO

Masz gwarancj? niezawodno?ci us?ugi, m.in. dzi?ki regularnym aktualizacjom i sta?emu rozwojowi systemu.

POMOC SPECJALISTÓW

W ka?dej chwili mo?esz liczy? na wsparcie naszego zespo?u – odpowiemy na ka?de pytania i podpowiemy najlepsze rozwi?zania.

Wtyczka wspiera waluty PLN, USD, EUR, GBP.

Wszystkie najpopularniejsze metody p?atno?ci w jednym miejscu:

 • BLIK
 • P?atno?? kart?
 • Przelew online (Pay by Link)
 • G Pay
 • Apple Pay

Nie masz jeszcze konta? Zrób pierwszy krok i przejd? do formularza aby rozpocz?? sprzeda? z PAY WP.

W PAY WP p?acisz tylko sta?? prowizj? od transkacji – ?adnych dodatkowych kosztów, ?adnych umów i formalno?ci.

Screenshots

 • Panel ustawie? g?ównych wtyczki
 • Wybór dost?pnych walut oraz autoryzacja konta
 • Osadzone p?atno?ci BLIK jako osobna metoda p?atno?ci
 • Osadzone p?atno?ci kart? jako osobna metoda p?atno?ci

Installation

 1. Zainstaluj albo za po?rednictwem katalogu wtyczek WordPress.org, albo przesy?aj?c pliki na swój serwer.
 2. Aktywuj wtyczk? poprzez menu „Wtyczki” w WordPressie
 3. Przejd? do WooCommerce ? Ustawienia ? P?atno?ci w panelu administracyjnym WordPressa i rozpocznij konfiguracj?

FAQ

Czy PAY WP jest darmowy?

Korzystanie z PAY WP jest ca?kowicie darmowe i nie wymaga ?adnych op?at rejestracyjnych. P?acisz jedynie prowizj? od zrealizowanych transkacji.

Czy musz? podpisywa? umow??

Korzystanie z PAY WP nie wymaga ?adnych formalno?ci – wystarczy akceptacja regulaminu w formularzu rejestracyjnym. Nie jeste? zwi?zany ?adnymi zobowi?zaniami ani okresem wypowiedzenia.

Ile wynosz? prowizje od transakcji?

System prowizji PAY WP jest prosty i przejrzysty – zap?acisz jedynie 1,19% od ka?dej zrealizowanej transkacji. Bez wzgl?du na metod? p?atno?ci.

Jak wygl?da i ile trwa proces rejestracji?

Proces rejestracji nowego Sprzedawcy jest dziecinnie prosty. Wystarczy, ?e wype?nisz formularz rejestracyjny. Zweryfikujemy Twoje dane i uruchomimy Twoje konto w ekspresowym tempie. Zak?adamy, ?e pierwsze transakcje b?dziesz móg?/mog?a realizowa? w ci?gu 24 godzin od przes?ania zg?oszenia.

Czy p?atno?ci WP PAY s? bezpieczne?

Zarówno Ty jak i Twoi Klienci mo?ecie czu? si? ca?kowicie bezpiecznie. Za bezpiecze?stwo i technologi? WP PAY odpowiada BlueMedia – jedna z najwi?kszych polskich spó?ek p?atniczych, z us?ug której korzysta kilkaset banków i instytucji finansowych.

Czy mog? przetestowa? PAY WP bez rejestracji?

Oczywi?cie. Aby przetestowa? PAY WP bez zak?adania konta wystarczy pobranie i zainstalowanie naszej wtyczki. Mo?esz równie? skorzysta? z wersji DEMO sklepu, któr? oddajemy do Twojej dyspozycji.

Reviews

There are no reviews for this this is the best wordpress plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.