Lịch vạn niên – WordPress plugin Free download

Lịch vạn niên

Description

Plugin Lịch vạn niên cho phép bạn hiển thị lịch ngày, lịch tháng, lịch năm bằng widget, shortcode

Mô tả

Plugin Lịch vạn niên giúp bạn hiển thị lịch âm dương theo ngày, tháng, năm bằng widget, shortcode

Những tính năng của plugin bao gồm:
* Hiển thị cả lịch âm và lịch dương
* Hiển thị lịch ngày, lịch tháng, lịch năm bằng shortcode, widget
* Nhiều tuỳ chọn cho shortcode: Hiển thị theo ngày, tháng, năm, số cột hiển thị trên 1 hàng,…
* Tìm kiếm ngày, tháng, năm dễ dàng trên widget

Cài đặt

Tải plugin lên trên website của bạn tại đường dẫn wp-content/plugins và kích hoạt nó

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng widget: Truy cập vào => Giao diện => widget => Lịch vạn niên
Sử dụng shortcode:

[show_lunar view=’year’ year=2019 month=06 columns=2]
– view: Kiểu hiển thị. Có 3 loại là hiển thị theo năm(year), theo tháng (month), theo ngày (day) . Mặc định là month
– year: Năm cần hiển thị. Mặc định: năm hiện hành
– month: Tháng cần hiển thị, Có hiệu lực khi view=’month’. Mặc định: tháng hiện hành
– columns: Số cột hiển thị. Mặc định: 2

Screenshots

Hiển thị lịch ngày
Hiển thị lịch tháng
Hiển thị lịch năm

FAQ

Không có câu hỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *