Intense Türkiye ?l ?lçe Eklentisi For WooCommerce – WordPress plugin Free download

Intense Türkiye ?l ?lçe Eklentisi For WooCommerce

Description

WooCommerce ma?azan?z ödeme ekran?na seçilebilir ilçe deste?i ekler. Bu uygulama WooCommerce veritaban?n?zda hiçbir de?i?iklik yapmayarak tamamen WooCommerce ile uyumlu olarak geli?tirilmi?tir.

Installation

Eklentiyi etkinle?tirdikten sonra, ödeme ekran?nda \’ilçe\’ alan?n?n dinamik ve seçilebilir oldu?unu göreceksiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.